Badania i rozwój

Systematycznie rozwijamy naszą działalność, aby móc służyć Państwu szeroką gamą urządzeń i usług. Nawiązujemy kontakty ze środowiskiem medycznym oraz uczelniami, co owocuje wysokim poziomem merytorycznym oraz powstawaniem nowych metod terapii jak chociażby ELEKTROFONOFOREZA®.

Poznajemy nowoczesne technologie materiałowe, wykonawcze i inżynierskie, które następnie wdrażamy w firmie i urządzeniach. W pracach konstrukcyjnych korzystamy rutynowo z zaawansowanych systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM.

Staramy się, aby każdy nasz aparat był ergonomiczny, bezpieczny, niezawodny i trwały.

Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy, umożliwiający precyzyjną rejestrację różnych wielkości fizycznych. Urządzenia do pomiaru pól magnetycznych, ultradźwiękowych, promieniowania laserowego umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu projektów. Niejednokrotnie sami budujemy specjalizowane systemy pomiarowe, jeżeli nie są dostępne na rynku.

Proces projektowania odbywa się w oparciu o zasady ISO 13485, z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy Medycznej. Doświadczenia zdobyte przy poprzednich projektach oraz w trakcie produkcji i serwisu stanowią fundament nowych opracowań.