Z przyjemnością informujemy, że chcąc być jeszcze bliżej naszych Klientów, utworzyliśmy pierwszą zamiejscową placówkę naszego serwisu. Mieści się ona w Bydgoszczy. Pracownik obsługuje przede wszystkim województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie, oraz w dalszej perspektywie - całą północną Polskę. Placówka oferuje przede wszystkim wykonywanie corocznych przeglądów technicznych na miejscu u klienta z wykorzystaniem kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych (tester bezpieczeństwa, miernik mocy laserowej, waga do ultradźwięków, miernik indukcji magnetycznej, prądów pacjenta, podciśnienia, temperatury). Zapewniamy również dokonywanie drobnych napraw, wymianę zużytych akcesoriów na miejscu i koordynację transportu poważniej uszkodzonych urządzeń do serwisu centralnego. Placówka została wyposażona również w bazę aparatów zastępczych, aby w miarę możliwości zapewnić ciągłość wykonywania zabiegów. 

Wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi, zapewnimy Państwu sprawne i fachowe rozwiązanie problemów serwisowych.

Zachęcamy do kontaktu z bydgoskim serwisem Astar: Jarosław Nowicki, tel. 726-80-20-80